Særemneservice

Trenger du hjelp til særemnet/fordypningsoppgaven? Gratistjenesten særemneservice garanterer svar direkte fra forfatteren i løpet av 24 timer!

Trenger du hjelp til særemnet (fordypningsoppgaven) i norsk vg3? Er det noe du ikke helt forstår? Eller skulle du gjerne hatt noen tips?

Særemneservice er et gratistilbud til elever som skriver særemne om bøker av Bjarte Arneson. Skjemaet nedenfor gir elever en direktekanal til forfatteren med garantert respons innen 24 timer.

Bjarte Arneson Særemneservice ønsker å gjøre særemnet morsommere, mindre frustrerende og mindre arbeidskrevende (og å få flere elever til å skrive om bøker av Bjarte Arneson.)

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 21.31.59.png